[act:learn] [nom:love], [nom:day] wejima.

Sua [act:be] [nom:email] [nom:news] [nom:letter]. Sua [act:need] 3 [nom:minute] ni [nom:time] we.

[act:start] [adv:today]!

Liji-Mukanda: Chokwe -

  • Mwana
  • Sofa
  • My Body In Chokwe
  • A Good Life Chokwe
  • Hamwe